0 (246) 521 20 50
tr
tr

Duyurular

8 NOLU DÜZENLEME İMAR ASKI İLANI

Senirkent İlçesi Büyükkabaca Kasabası 07/02/2020 tasdik tarihli imar planına göre 50K-IC imar paftasında iskan sahasında bulunan, tapunun Büyükkabaca Kasabası 178 ada 5-6-9-10-11-12-13-14-15-19-20-21-22-25 ve 179 ada 5 nolu parseller 21/02/2020 tarih ve 12 sayılı Encümen Kararı ile imar uygulamasına tabii tutulmuş ve 8 nolu düzenleme bölgesi olarak ilan edilmiş olup parselasyon planı ve düzenleme işlerine ait belgeler onaylanıp yürürlüğe girmiştir.