0 (246) 521 20 50
tr
tr

Birimler – Zabıta

Zabıta Amirliğinin Görevleri

Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde kalan hizmet bölgesinde beldenin esenlik ve düzeninin korunması için denetim hizmetlerinin plânlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamak.

 1. Belde İçerisinde Bulunan Gayri Sıhhi Müesseselerde;
 • İşyerlerinin ruhsatlarının olup olmadığı,
 • Vasfını koruyup korumadığı,
 • Hafta Tatili Ruhsatlarına,
 • Temizlik koşullarına,
 • İşyeri önü işgallerine,
 • Gürültü ve çevre kirliliğine,
 • Yangın söndürme cihazlarına vb. konularda denetimler yapılmakta,

2-Belde İçerisinde Bulunan Sıhhi Müesseselerde;

 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Hafta tatili ruhsatlarına,
 • Sağlık Karnelere,
 • Vasfını koruyup korumadığı,
 • Etiketin olup olmadığı,
 • İşyerinin umumi temizliği,
 • Tartı aletlerinin muayenelerinin olup olmadığı,
 • İşyeri önü işgalleri,
 • Çevre kirliliği ve gürültü kirliliği,
 • İş kıyafeti giyilip giyilmediği,
 • Açıkta gıda maddesi bulundurulmaması,
 • İşyerinde açma ve kapama saatlerine uyulup, uyulmadığının kontrolü,
 • Yasak yerde seyyar olarak yapılan satışlar,
 • Belediyemiz kontrolündeki alan ve parklardaki her türlü suçları, bu yerlerde kamu tesislerin korunması, düzenin sağlanması
 • Amirliğe bildirilen şikayetlerin değerlendirilmesi, takibi, sonuçlandırılması,
 • Mülkiyeti belediyemize ait genel tuvaletler vb. kısımlarda yapılan denetimlerde, yönetmelik ve hükümlere aykırı davrananlara,

3) Beldemizin Ana Cadde, Bulvar, Meydan Park Ve Mezarlıklarda; 

 • Seyyar satıcılık yapanlara,
 • Dilencilik yapanlara,
 • İzinsiz büfe, sergi, stant kuranlara,
 • Asfalt ve kaldırım taşlarını kıran bozan ve üzerinde herhangi olumsuz faaliyette bulunanlara,
 • Caddeyi kirletenlere ve çöp dökenlere,
 • Hoparlör, megafon ve diğer ses cihazları ile dışarıya huzur bozucu neşriyat yapanlara,
 • Kendine ait olmayan arsa üzerine yapı yapanlara,

Mezarlıklara her ne surette olursa olsun zarar verenlere ve ölülere karşı hürmetsizlik gösterenlere vb. Konularda  yapılan denetimlerde ilgili mevzuat ve kararlara aykırı davrananlara yasal işlemler yapılmaktadır. 

4) Çevre İle İlgili Takip

 • Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediye, çevre ve diğer yasalara göre çıkartılmış tüzük, yönetmelik ve kararları uygulamak ve uygulattırmak,
 • Hava, su, toprak, çevre ve gürültü kirliliği ile ilgili denetimleri yapmak,

5) Parklar ve Bahçeler İle İlgili

Büyükşehir Belediyesinin uhdesinde bulunan park ve bahçeler, düzenlenen yeşil alanların Nizam intizamını huzur ve sükunu, kirletilmesi, yangın, işgal ve her türlü tecavüze karşı,  tedbirleri almak,  park içerisinde faaliyet gösteren işyerlerinin denetimlerini yapmak.

6) Protokol ve Kent Estetiği İle İlgili

Belediyemiz sınırları  ile Mücavir alan içerisinde uygulanmakta olan Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği hükümleri gereğince;

 • Kaldırım ve yol üstüne direkli tabelalar,
 • Bina cephelerindeki askılı tabelaları,
 • Bina cephelerindeki ışıksız reklam tabelaları,
 • Çatı reklamlar,
 • Sağır duvar reklamları,
 • Boş alan ve arsaların çevrilmesi,
 • Boş alan ve arsalarda reklamlar,
 • Elektrik direklerindeki reklamlar,
 • Kent içerisinde izin verilen yerlerdeki bez afişler,
 • Yasak yerlere asılan bez afişler,
 • Kamu tesisler, özel tesislere yapıştırılan afişler,
 • Hava şişirilmiş reklam balonlar vb. Konularda yapılan denetimlerde, mevzuat ve kararlar aykırı davrananlara gerekli yasal işlemler yapılmaktadır